Call open

Dit najaar worden er voor de eerste keer gelden toegekend vanuit het UMCG Transplantatie Researchfonds. Medewerkers van het UMCG kunnen een aanvraagformulier + toelichting downloaden via het UMCG-intranet (GTC-tab). De aanvraagformulieren kunnen tot uiterlijk 5 oktober a.s. worden gemaild naar transplantatiecentrum@umcg.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via transplantatiecentrum@umcg.nl