Kerstactie met Goede Doelen UMCG

Van 14 tot 22 december 2016 wordt door de gezamenlijke Goede Doelen in het UMCG een kerstactie georganiseerd. Het UMCG Transplantatie Researchfonds is één van die goede doelen.

Het UMCG Transplantatie Researchfonds wil haar deel van de opbrengst van de kerstactie besteden aan onderzoek naar gezond ouder worden (‘healthy ageing’) na een orgaantransplantatie. De vraag hierbij is wat de invloed van training, voeding, beweeggedrag en psychosociale begeleiding is op de kwaliteit van leven en overleving na een orgaantransplantatie.

Na een transplantatie moet je je leven weer op orde krijgen. Je werk of studie, je relatie, maar ook je conditie. Samen met het UMCG Centrum voor Revalidatie werkt het UMC Groningen Transplantatie Centrum aan de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor getransplanteerden. Een week lang wordt een intensief programma gevolgd: fitness, fietsen, sport en spel. Het doel is dat je je fitter gaat voelen, maar ook dat je opnieuw je grenzen bepaalt. Dat is goed voor jou èn voor je getransplanteerde orgaan.