De invloed van psychologische problematiek op lange termijn uitkomsten na nier- en levertransplantatie

 

Onderzoeker: Dr. Coby Annema-de Jong
24-04-2019

In dit onderzoek wordt gekeken hoe het nu gaat met nier- en levertransplantatiepatiënten die tussen 2008 en 2015 meegedaan hebben aan onderzoeken naar de psychologische gevolgen van en kwaliteit van leven na transplantatie. Hierbij willen we kijken wat de invloed van de klachten van angst en depressie in het eerste jaar na de transplantatie is op uitkomsten, zoals overleving en transplantaatoverleving, op de langere termijn (vijf jaar of meer) na transplantatie. Dit deel van het onderzoek wordt gedaan door middel van medisch dossier-analyse. Daarnaast willen we, indien mogelijk, deze patiënten nogmaals benaderen voor het invullen van een vragenlijst om te kijken hoe psychologische klachten en kwaliteit van leven op de langere termijn na transplantatie zich ontwikkeld hebben. Met dit onderzoek wordt waardevolle informatie verkregen om de psychosociale zorgverlening voor transplantatiepatiënten verder vorm te geven.