Doneren en steunen

Wil je geven voor baanbrekend transplantatieonderzoek en -zorg? Fijn!
Wij vinden het belangrijk dat uw gift wordt besteed aan onderzoek wat u aanspreekt.

Het fonds wil vernieuwend en baanbrekend onderzoek mogelijk maken op het gebied van donatie en transplantatie. Een belangrijk speerpunt bij dit onderzoek ligt op het zo gezond mogelijk ouder worden (‘healthy ageing’) van transplantatiepatiënten. Behalve onderzoek zetten wij ons ook in voor zorg- en welzijnsprojecten, zowel voor als na de transplantatie.

Shared care for shared organs
Met uw bijdrage kunnen we urgente problemen oplossen en sneller tot resultaten komen. In het UMCG worden alle vormen van orgaantransplantatie uitgevoerd: hart, lever, long, nier, pancreas en stamcel. Alle deze transplantatieprogramma’s werken samen in het UMCG Transplantatiecentrum. Het credo van het UMCG Transplantatiecentrum geeft de essentie van deze samenwerking weer: ‘Shared care for shared organs®’.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het UMCG Transplantatiefonds of wilt u weten hoe u ons kunt helpen om nieuwe mijlpalen te bereiken?

Neemt u dan contact op:
E-mail: transplantatiefonds@umcg.nl
Telefoon: 050-361 9220 / 06 55 25 68 38

Doneren kan via ons bankrekeningnummer van
Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv UMCG Transplantatiefonds