Effecten van eten op doorstroming poortader bij kinderen met een levertransplantatie

Onderzoeker: Martijn Verhagen
2 maart 2020

Kinderen met een zieke lever krijgen soms een levertransplantatie. Tijdens deze complexe operatie worden verschillende vaten – waaronder de poortader – van het kind aan de nieuwe lever gezet. Via de poortader stroomt het bloed van de darmen naar de lever, dit neemt toe na het nuttigen van een maaltijd. De poortader is bij kinderen met een levertransplantaat soms te nauw. Om de beoordelen of de poortader mooi open is wordt er vervolgens een echo gemaakt. Met dit onderzoek willen we zien of en hoe de doorstroming van de poortader verandert voor en na het ontbijt, om zo te beoordelen of kinderen wel of niet mogen eten voordat ze een echo krijgen.