Het fonds

Via het UMCG Transplantatiefonds wil het UMCG Transplantatiecentrum fondsen genereren voor vernieuwend en baanbrekend onderzoek op het gebied van donatie en transplantatie. Een belangrijk speerpunt bij dit onderzoek ligt op het zo gezond mogelijk ouder worden (‘healty ageing’) van transplantatiepatiënten.

Veel van dit onderzoek ontvangt ook geld vanuit andere subsidiebronnen. Het UMCG Transplantatiefonds wil kleine onderdelen van deze onderzoeksprojecten te bekostigen, zoals de aanschaf van een apparaat voor laboratoriumonderzoek of voor kleinschalige projecten.
De gelden vanuit het UMCG Transplantatiefonds komen alle ten goede aan de zorg voor transplantatiepatiënten en hun welbevinden.

In de linker kolom vindt u informatie over de bestuurssamenstelling van het fonds.