Kwaliteit van zorg rondom donatievraag

Samenvatting onderzoek Teun Bezema en Hildegard Franke, grant 2019

In het UMCG zijn in 2018 70 potentiële orgaandonoren en 300 potentiële weefseldonoren overleden. Na raadpleging van het Donorregister wordt, tenzij de patiënt met bezwaar geregistreerd staat, aan de familie gevraagd of men akkoord gaat met orgaan en/of weefseldonatie. Er is weinig bekend over hoe nabestaanden de periode van opname tot overlijden hebben ervaren in relatie tot de donatievraag. Daarnaast is onbekend welke factoren van invloed zijn geweest op het maken van een keuze ten aanzien van donatie. Om inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces en de ervaringen van nabestaanden is een vragenlijst ontwikkeld. In een pilotstudie van 1 jaar worden nabestaanden gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Door de gegeven antwoorden hopen we inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van zorg rondom de donatievraag en in de factoren die van invloed zijn geweest op het besluit. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het donatieproces zo in te richten dat nabestaanden achteraf tevreden zijn met hun keuze.