Meer longtransplantaties door onderzoek naar behandeling van donorlongen met een infectie

Onderzoeker: Tji Gan
2 maart 2020

Jaarlijks overlijden er patiënten met een eindstadium longziekte wachten op een geschikte donor op de wachtlijst. Donorlongen met een infectie worden afgewezen voor donatie. In het UMCG hebben we de beschikking over Ex Vivo Long Perfusie (EVLP), waarmee we organen kunnen testen en eventueel behandelen. Het onderzoek heeft als doel in om een EVLP lammodel een infectie te introduceren en vervolgens te behandelen met inhalatie antibiotica. Deze resultaten zullen hopelijk leiden tot behandeling van donorlonen voor patiënten op de wachtlijst.