Onderzoek

Het UMCG Transplantatiefonds stelt gelden beschikbaar voor onderdelen van onderzoeksprojecten. U kunt hierbij denken aan de aanschaf van een apparaat voor laboratoriumonderzoek, reisgelden voor de presentatie van onderzoek of voor kleinschalige projecten.
Op deze website wordt informatie geplaatst over onderzoek dat (ten dele) wordt gefinancierd uit het UMCG Transplantatiefonds.

Voorbeelden van onderzoek waarmee het UMCG Transplantatiecentrum zich bezighoudt zijn laboratoriumonderzoek naar het machinaal verbeteren van donororganen (machineperfusie) voordat deze getransplanteerd worden, onderzoek vanuit de biobank van het transplantatiecentrum, onderzoek op het gebied van orgaandonatie en onderzoek naar de langetermijneffecten na transplantatie.