Identificatie en karakterisatie van bloedplaatjes in donorlevers tijdens normotherme machineperfusie

Patiënten met eindstadium leverziekte kunnen vaak alleen nog worden behandeld met een levertransplantatie.
Op dit moment is er helaas een ernstig tekort aan donororganen voor mensen die er op de wachtlijst staan.

De laatste jaren is er in het UMCG een nieuwe techniek ontwikkeld voor het testen van landelijk afgekeurde
donorlevers met normotherme machineperfusie (NMP). Hierbij wordt de donorlever bij aankomst in het UMCG
in een perfusiemachine geplaatst waarbij een warme perfusievloeistof door de lever stroomt. De donorlever is
namelijk bij een temperatuur van 37°C volledig metabool actief en kan zijn functies uitvoeren in de perfusiemachine.
Hiermee kunnen deze landelijk afgekeurde donorlevers getest worden, waarbij in ongeveer twee derde van de gevallen
de donorlever alsnog geschikt blijkt voor transplantatie.

Tijdens de donatieprocedure kunnen er cellen van de ontvanger in het orgaan achter blijven en loskomen
tijdens NMP. Wij hebben nu geobserveerd dat dit ook zo is met bloedplaatjes, cellen die een rol spelen bij de
bloedstolling en stolsels kunnen vormen wat tot schade kan leiden aan de lever en galwegen.

Binnen dit project willen wij via elektronenmicroscopie, waarin een stukje lever enorm wordt uitvergroot, de exacte
locatie van de bloedplaatjes achterhalen en op zoek gaan naar mogelijke bloedstolsels. Ook kunnen we hiermee
bekijken hoe de bloedplaatjes eruitzien voor en na NMP. Dit is van belang om te bepalen of er een behandeling van
deze plaatjes nodig is zodat deze geen stolsels kunnen vormen tijdens NMP en voor problemen kun zorgen.
Uiteindelijk zal dit ertoe kunnen leiden dat meer donorlevers na NMP goedgekeurd kunnen worden voor transplantatie,
en daarmee meer succesvolle levertransplantaties verricht kunnen worden.

Onderzoek: Silke Bodewes
18-02-2022