Long-term follow-up of the offspring born to mothers with a kidney, liver, heart or lung transplant

Zwangerschap na orgaantransplantatie is mogelijk en leidt vaak tot gezond geboren kinderen. Bij deze zwangerschappen komen zwangerschapscomplicaties zoals vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht wel vaker voor. Er is
erg weinig informatie over de gezondheid van deze nakomelingen op latere leeftijd.

De beschikbare informatie bij jonge kinderen is geruststellend, de ontwikkeling en de
algemene gezondheid lijken hetzelfde als de algemene bevolking. Echter, vanwege de schaarste aan
studies moeten de resultaten terughoudend worden geïnterpreteerd. Het is mogelijk dat de ontwikkeling van
het kind wordt beïnvloed door de transplantatie en de consequenties van de transplantatie waarbij problemen pas
op latere leeftijd aan het licht komen. De doelstelling van dit onderzoek is om meer kennis te krijgen
over de gezondheid op latere leeftijd van de nakomelingen geboren na transplantatie en om mogelijke risico’s voor
ziekten later in het leven te identificeren. Hierbij gaan we kijken naar de cardiovasculaire gezondheid, de
immunologische gezondheid, de aanwezigheid van nierziektes en de algehele gezondheid van de nakomelingen.
Ook willen we beoordelen of er verschillen zijn tussen de gezondheid van de nakomelingen geboren na de
verschillende types transplantatie (nier, lever, hart en long).

Voor het onderzoek nodigen we nakomelingen ≥16 jaar geboren na orgaantransplantatie uit voor een eenmalige
studievisite in het ziekenhuis. Tijdens de studievisite zullen we vragen stellen en fysieke testen doen zoals lengte,
gewicht, bloeddruk en het maken van een echo van het hart en de nieren. Verder willen we ook bloed afnemen en
urine verzamelen. Daarnaast willen we gegevens verzamelen uit de medische dossier van de moeder en het kind.
Aangezien de zwangerschappen na hart- en longtransplantatie erg weinig voorkomen willen we al deze
kinderen, ongeacht hun leeftijd, uitnodigen om deel te nemen aan de studie.

Onderzoek: Margriet de Jong
18-02-2022