VITALISE-Pilot, een haalbaarheidsproject om methoden en haalbaarheid te testen voor de definitieve VITALISE-studie

Door het gebruik van ex vivo long perfusie (EVLP), waarbij de longen voordat ze getransplanteerd worden 4 uur beademend en gecirculeerd worden op een machine, zijn er de afgelopen 10 jaar 2 keer zoveel longen getransplanteerd als daarvoor. Het gebruik van de EVLP maakt het mogelijk de kwaliteit van de longen te beoordelen. Hierdoor zijn longen die in eerste instantie waren afgekeurd maar op de machine het goed bleken te doen toch getransplanteerd. EVLP wordt nu bij ongeveer 80% van de longtransplantaties in het UMCG toegepast. Hiernaast biedt het gebruik van EVLP ook de mogelijkheid de longen te behandelen op de machine om zo de kwaliteit te verbeteren.

Door het tijdelijk zuurstofgebrek in de periode tussen donatie en transplantatie treedt er namelijk schade op wat zowel op korte als op lange termijn de kwaliteit van de donorlong verminderd. Deze schade, zogenaamde ischemie en reperfusie schade, kan er toe leiden dat een longtransplantatie patiënt langer beademd moet worden, langer in het ziekenhuis moet blijven, afstoting krijgt of in het ergste geval zelfs eerder komt te overlijden. Het verminderen van deze schade door zuurstofgebrek tijdens de EVLP periode zou dus kunnen leiden tot een betere uitkomst voor de getransplanteerde long en de patiënt.

Dampvormige narcose middelen die we normaal gebruiken om een patiënt onder narcose te houden tijdens een operatie kunnen deze vorm van schade door zuurstofgebrek verminderen. Dit is aangetoond voor verschillende organen, waaronder de long, in diermodellen en in mensen. Deze narcosemiddelen zoals bv sevoflurane worden toegediend via de beademingsbuis en komen zo via de longen in het bloed terecht. Met ons onderzoek willen we kijken of als we de longen tijdens de EVLP periode beademen met sevoflurane de schade wordt verminderd en de kwaliteit verbeterd.

Dit onderzoek is opgebouwd uit verschillende fasen. Omdat dit, zover bekend, nog niet eerder is gedaan gaan we beginnen met een pilot project. In dit project gaan we 5 schapenlongen, afkomstig uit het slachthuis, beademen met een mengsel van zuurstof, lucht en sevoflurane (S-EVLP groep) en 5 longen met alleen zuurstof en lucht (EVLP groep), beide tijdens een EVLP periode van 4 uur. We gaan dan kijken of ons onderzoeksmodel goed werkt en of de kwaliteit van de longen met van de S-EVLP groep beter is. Mocht het nodig zijn dan kunnen we ons onderzoeksmodel nog aanpassen of verbeteren om daarna met de volgende stap verder te gaan.

In de tweede fase gaan we de schapenlongen beademen met verschillende concentraties van sevoflurane om te kijken welke concentratie het meeste effect heeft. In de derde fase van ons onderzoek gaan we de concentratie met het meeste effect toepassen in de kliniek en gaan we longen die getransplanteerd gaan worden beademen met deze concentratie tijdens de EVLP periode. Op deze manier hopen we de schade door zuurstof gebrek te verminderen de kwaliteit van de getransplanteerde long en de gezondheid van de patiënt te verbeteren. De grant van het UMCG transplantatiefonds vragen we aan voor het pilot project van ons onderzoek.

Onderzoek: Gertrude Nieuwenhuijs-Moeke en
Timo Steinkuhler
18-3-2022