Laatste nieuws

Het Researchfonds reikte op 2 maart jl. haar jaarlijkse grants uit aan Martijn Verhagen (2de van links), Leonie Venema (midden) namens Tobias Huijink en Tji Gan (2de van rechts).
De winnaars werden geflankeerd door fondsbestuurders Erik Verschuuren (links), Marion Siebelink 3de van links) en Bauke Hepkema (rechts).