Over het fonds

Transplantatiegeneeskunde is een speerpunt van het UMCG. Het UMCG Transplantatiecentrum is
het enige transplantatiecentrum in Nederland waar
alle soorten orgaantransplantaties worden uitgevoerd.

Er is veel onderzoek nodig om de transplantatie-
geneeskunde verder te kunnen ontwikkelen.
Het onderzoeksbudget binnen het UMCG Transplantatiecentrum is beperkt. Extra inkomsten
zijn dan ook zeer welkom.

Het UMCG Transplantatiefonds is ingesteld
om meer mensen te betrekken bij onderzoek op het gebied van donatie en transplantatie. Door financiële ondersteuning vanuit het fonds kan vernieuwend
en baanbrekend onderzoek worden uitgevoerd
ten behoeve van transplantatiepatiënten.