UMCG Transplant Patient Skin Cancer Biobank

UMCG Transplant Patient Skin Cancer Biobank
Onderzoeker: Dr. Emoke Rácz
24-04-2019

Het ontstaan van huidkanker is een van de nadelige effecten van het langdurige gebruik van afweer onderdrukkende middelen na orgaantransplantatie, die de kwaliteit van leven kan verminderen. Voor uitgezaaide huidkanker zijn sinds kort nieuwe medicijnen beschikbaar. Deze zijn echter niet geschikt na orgaantransplantatie, omdat zij afstoting kunnen veroorzaken. Het is daarom noodzakelijk om verder te zoeken naar mogelijkheden van het voorkomen en behandelen van huidkanker na orgaantransplantatie. Het toegekende budget zal gebruikt worden om tumorweefsel van 50 transplantatiepatiënten te verzamelen, in samenwerking met OncoLifeS, een UMCG-brede databank van gegevens en materiaal van patiënten met kanker. Deze data- en biobank wordt in het vervolg gebruikt om de veranderingen in de plaatselijke aangeboren afweer van de huid, die worden veroorzaakt door de afweer onderdrukkende medicijnen en door ultraviolette straling, te onderzoeken. Door deze analyse gaan we op zoek naar nieuwe moleculen die mogelijke therapeutische doelwitten kunnen zijn specifiek in transplantatiepatiënten.